Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Tutaj znajdziesz szczegółową i wyczerpującą wizję nauki w naszej szkole. Wykładamy tu także filozofię naszej szkoły. Podstawowe i bardziej praktyczne informacje na temat szkoły Harmonia dostępne są w zakładce: O NASZEJ SZKOLE.

NAUKA W WOLNEJ SZKOLE HARMONIA

Tytułem wstępu: wychodzimy z założenia, że nauka w szerokim znaczeniu tego słowa zachodzi wśród dzieci nieustannie. Dzieci uczą się przez kontakt z przyrodą, przedmiotami, innymi dziećmi, dorosłymi itp. W naszej szkole staramy się stworzyć dzieciom optymalne warunki do nauki. Co to oznacza w praktyce? Najpierw musimy wyjaśnić, czego chcemy nauczyć dzieci w naszej szkole i jakimi metodami.

Chcemy, aby dziecko po naszej szkole:

- szanowało siebie i innych,

- potrafiło podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność,

- wiedziało, co je interesuje i jak rozwinąć te pasje,

- miało dużą samoświadomość oraz odporność na wpływ z zewnątrz (wewnątrzsterowność),

- potrafiło przełamywać utarte schematy myślenia i szukać nowatorskich rozwiązań problemów,

- czuło, że nauka (i praca) mogą sprawiać radość i nie są przykrym obowiązkiem,

- potrafiło porozumiewać się z innymi i rozwiązywać konflikty bez przemocy,

- nie bało się porażek i popełniania błędów,

- myślało krytycznie i samodzielnie,

- znało swoje mocne i słabe strony i potrafiło je wykorzystać.

- znało minimum podstawy programowej, pozwalające mu przechodzić z klasy do klasy i dające mu możliwość uczestniczenia w dalszym formalnym kształceniu (np. zdanie matury)

Oprócz tego w naszej szkole chcemy też umożliwić dzieciom naukę wielu praktycznych rzeczy, które nie pojawiają się w szkole tradycyjnej, np. gotowanie, szycie, projektowanie ubrań/domów, ogrodnictwo, wiedza o zdrowym odżywianiu, majsterkowanie i wiele innych rzeczy, zależnie od zainteresowań dzieci. 

 

Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony, żeby dziecko mogło się rozwijać, jest poczucie bezpieczeństwa i akceptacji (upraszczając: od dawna wiadomo, że dziecko uczy się szybciej i z większą przyjemnością od nauczycieli, których lubi i przez których czuje się akceptowane). Dlatego niezwykle ważne jest zbudowanie dobrych relacji, co w naszej szkole zawsze jest priorytetem przed celami stricte edukacyjnymi. Dużą wagę przywiązujemy do uważności na potrzeby dzieci i traktowania ich z szacunkiem.

O nauce w wolnych szkołach przeczytamy w Internecie:

„Jeśli więc dzieci decydują się na uczestniczenie w lekcjach, to nauka przebiega bardzo szybko. Materiał realizowany w szkołach tradycyjnych w okresie 6-8 lat opanowują w 2-3 lata ponieważ: są silnie  zmotywowani (chcą a nie muszą), pracują samodzielnie lub w małej kilkuosobowej grupie gdzie kompetencje innych uczniów są bardzo zbliżone (a nie wiek), nauczyciel 100% swego czasu poświęca na interakcję z uczniami (nie odpytuje, nie ucisza, nie wypełnia dziennika, nie robi testów), uczniowie nawzajem pomagają sobie w objaśnianiu zagadnień (nikt nie nakazuje im być cicho)" – tyle teorii wyczytamy na stronach poświęconych wolnej edukacji. (ze strony www.edukacjademokratyczna.pl)

Powyższe słowa mogą wprowadzać rodziców w błąd, wywołując nierealne oczekiwania i kusząc obietnicą edukacyjnego sukcesu. Niektórzy rodzice, decydując się na wolną edukację, oczekują, że ich dziecko będzie dzięki nauce w wolnej szkole rozwijało się szybciej niż rówieśnicy, gdyż będzie podążało za swoimi zainteresowaniami. Łatwo tu o rozczarowanie ideą, gdy okazuje się, że dziecko woli całymi miesiącami konstruować łuki z patyków i gumek niż rozwijać się w kierunku, który rodzice uważają za pożądany czy wartościowy.

Wolna szkoła a polski system oświaty

W naszej szkole wychodzimy z założenia, że w realiach polskiego systemu edukacji i przy wymogu zdawania przez dziecko corocznych egzaminów z podstawy programowej, prawdziwy unschooling jest niemożliwy. Potrzebne jest, by ktoś dorosły sterował procesem nauki, choćby po to, by dziecko mogło zdobyć promocję do następnej klasy i nie musiało wrócić do tradycyjnej szkoły. Przez "sterowanie procesem nauki" rozumiemy wsparcie, jakie oferuje dorosły dziecku w opanowaniu podstawy programowej. Wsparcie to jest dobrowolne - dziecko nie musi z niego korzystać, jeśli nie chce.

Nauka w sensie szkolnym, opanowanie podstawy programowej i nauka do egzaminów są obszarami, gdzie dzieci potrzebują wsparcia i przewodnictwa dorosłych, gdyż to dorośli stworzyli system szkolny. Trudno wymagać od dzieci, by brały odpowiedzialność za swój udział w systemie, na którego powstanie nie miały wpływu.

W naszej szkole realizacja podstawy programowej nie jest najważniejszym celem , gdyż większość wiadomości określonych w podstawie programowej można łatwo i szybko nadrobić. Kompetencje miękkie, niezbędne zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, są niemierzalne testami, niewymierne i często niedoceniane, np. umiejętność współpracy w grupie, empatia, świadomość, do czego dążę, dbanie o własne potrzeby, nie poddawanie się po porażce.

 

Szkoła Harmonia czerpie z różnych idei pedagogicznych, z różnych filozofii i wybiera z nich to, co uznaje za godne naśladowania, a odrzuca to, co wydaje się zbyt ortodoksyjne, sztywne, nieprzydatne. Wolna edukacja inspiruje nas m.in. postulatem wewnątrzsterowności i odpowiedzialności dziecka za swoją edukację, pedagogika Montessori to dla nas przede wszystkim wspaniałe pomoce dydaktyczne, zachęcające dzieci do samodzielnej nauki i doświadczania wiedzy wszystkimi zmysłami, a dr Żylińska uczy nas, jak sprawić, by neurony naszych dzieci były wszechstronnie stymulowane.

 

 

 

 

Inspirowanie

 

Inspiracją dla dzieci w naszej szkole jest otoczenie: przedmioty, ludzie, zwierzęta, miejsca.

- przedmioty

W szkole są obecne w zasięgu rąk dzieci rozmaite przedmioty wspierające wszechstronny rozwój dzieci, np. pomoce Montessori, wartościowe książki, tradycyjne podręczniki i plansze (mapy, plansze z literami, zwierzętami, kalendarz itp.), globusy, mapy, atlasy, naturalne materiały do zabawy i tworzenia (kamienie, patyki, ziemia, piasek, woda – w ogrodzie), instrumenty muzyczne i różnorodne przybory plastyczne oraz mądre zabawki: gry planszowe, łamigłówki różnego typu, klocki (lego i drewniane).

Wierzymy, że dziecko, przebywając w takim otoczeniu, odnajdzie to, co je interesuje i będzie się rozwijać w zgodzie ze swoimi predyspozycjami.

- ludzie

Dorośli w szkole wspierają dzieci, które wsparcia potrzebują, a wycofują się tam, gdzie ich udział jest zbędny.

Kadra szkoły jest empatyczna, uważna, zna NVC. Są to ludzie o wszechstronnych zainteresowaniach i pasjach, którzy lubią się nimi dzielić. Kadra pracuje pod superwizją.

Oprócz kadry staramy się zapraszać do szkoły osoby, które mają jakieś pasje i są gotowe podzielić się nimi z dziećmi (np. artyści, muzycy, rzemieślnicy, naukowcy, sportowcy itp.) Rodzice dzieci także mogą dzielić się ze społecznością swoimi pasjami, jeśli chcą.

Dzieci uczą się też nieustannie od siebie nawzajem. Przez wolną zabawę (bez obecności dorosłego) doskonalą swoje umiejętności społeczne. Dzieci młodsze uczą się często od starszych, obserwując je i naśladując, a starsze także czerpią dużo z relacji z młodszymi (uczą się np. odpowiedzialności, troski, uważności, empatii, akceptacji dla kogoś o mniejszej wiedzy i kompetencjach).

- miejsca

Czasem (kilka razy w roku) odwiedzamy inspirujące miejsca, np. lekcje muzealne, warsztaty, teatry, kina, stajnie, pasieki itp. Wycieczki te proponowane są dzieciom przez dorosłych lub też inicjatywa wychodzi od dzieci. Wyjścia są dla chętnych.

Rola kadry w naszej szkole

„Rolą nauczyciela w szkole demokratycznej jest służyć inspiracją i wsparciem dla dzieci. Kluczowe znaczenie ma podejście do dzieci - nauczyciel musi lubić pracować z dziećmi i musi traktować je z szacunkiem jak pełnoprawnych ludzi, nie ma prawa ich zmuszać do czegokolwiek. Nauczyciel żyjący i pracujący z pasją, obdarzający dzieci szacunkiem, wykorzystujący swe umiejętności praktyczne, potrafiący zaciekawić tematami swych zajęć staje się dla dzieci naturalnym autorytetem,” możemy przeczytać na stronie edukacji demokratycznej i pokrywa się to z naszymi założeniami.

Wymagania dla potencjalnych nauczycieli są raczej związane z ich osobowością, a nie z doświadczeniem, bądź wykształceniem. Często podkreśla się, że dorosły w wolnej szkole powinien być autentyczny w kontakcie, dojrzały emocjonalnie, otwarty na drugiego człowieka.

Od kadry naszej szkoły nie wymagamy wykształcenia pedagogicznego.

 

Wszystkie zajęcia są nieobowiązkowe.

Część dzieci woli uczyć się sam na sam z dorosłym, z innym dzieckiem, bądź całkiem samodzielnie. Dzieci mogą umawiać się indywidualnie z dorosłym, z którym chciałyby się czegoś uczyć.

plan dnia zmienia się zależnie od potrzeb dzieci i kadry. Stałymi punktami dnia są godziny otwarcia szkoły (8:00-17:00), a także obiad (obecnie o godz. 12:30)

Doświadczenie pokazuje, że dzieci ok. 80-100% czasu spędzają na swobodnej zabawie, a ok. 0-20% na zorganizowanych zajęciach.

Ważne: to, że proponujemy dzieciom zajęcia, nie oznacza, że większość ich czasu jest zorganizowana. Niezwykle ważna jest wolna przestrzeń dla aktywności dzieci. Zwykle dzieci większość swojego czasu w szkole poświęcają na swobodną zabawę z innymi dziećmi bez udziału dorosłych.

Nauka języków obcych

Staramy się, żeby dzieci miały codziennie kontakt z językiem, niekoniecznie w formie tradycyjnych lekcji. Naszym marzeniem jest, by w szkole codziennie był native speaker, porozumiewający się z dziećmi tylko w rodzimym języku, ale w pierwszych latach działania szkoły jest to nierealne ze względu na ograniczenia budżetowe.

Język niemiecki będzie dostępny dla chętnych, gdyż dwie osoby z kadry znają ten język w stopniu biegłym, w tym jedna jest nauczycielem niemieckiego z przygotowaniem pedagogicznym.

Staramy się o obecność w szkole obcojęzycznych wolontariuszy.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?