Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Podstawowe informacje:

początek działania: wrzesień 2014

wiek dzieci: roczniki 2005-2012

liczba dzieci: ok. 40

adres: ul. Trylogii 48 (Młociny)

opłaty: 1400 zł miesięcznie (płatne 10 miesięcy, bez wyżywienia) plus jednorazowe wpisowe 500 zł
(obiady ok. 200 zł miesięcznie)

godziny otwarcia: 8:00-17:00

w wakacje szkoła jest nieczynna i nie pobieramy opłat

 

CZYM JEST I KIEDY POWSTAŁA IDEA WOLNYCH SZKÓŁ?

Wolna Szkoła Harmonia to szkoła inspirowana ideą wolnych szkół demokratycznych, która to idea powstała niemal 100 lat temu w Wielkiej Brytanii (pierwsza wolna szkoła to Summerhill założona w 1921 roku).

We wrześniu 2013 powstały w Polsce pierwsze szkoły demokratyczne, a obecnie jest ich w Polsce kilkanaście. Jesteśmy w stałym kontakcie z innymi szkołami tego typu w Polsce, wspieramy się i wymieniamy doświadczeniami.

Każda wolna szkoła jest inna, gdyż inne są osoby, które ją tworzą, lecz cechą wspólną wszystkich wolnych szkół są:

- prawo dzieci do decydowania o sobie: o tym, jak spędzą czas w szkole, czego, kiedy i w jaki sposób będą się uczyć

- budowanie społeczności pełnej wzajemnego szacunku, wspólne ustalanie zasad

Nasza szkoła rozpoczęła działanie w 2014 r. - jest szkołą bardzo młodą, w trakcie intensywnego procesu twórczego. Wizja szkoły ulega wahaniom wraz z dojrzewaniem i rozwojem kadry, dzieci i rodziców tworzących wspólnie naszą szkołę. Dlatego nasza szkoła nie jest miejscem o sprecyzowanym charakterze, brak w niej stabilizacji i gotowych recept w wielu tematach. Cała społeczność (kadra, dzieci, rodzice) uczy się na własnych błędach. Staramy się wytyczać w szkole ścieżkę, która uwzględnia potrzeby wszystkich członków społeczności.


Oto główne założenia i cechy naszej szkoły:

1) Podejście do dziecka
- szacunek dla dziecka, jego emocji i potrzeb (kierujemy się NVC - komunikacją bez przemocy Rosenberga)

- brak przymusu, ocen, testów, prac domowych, nagród i kar

- wspieranie samodzielności, odpowiedzialności, wewnątrzsterowności i asertywności

 

2) Podejście do nauki

- wspieranie naturalnej ciekawości i kreatywności przez odpowiadanie na potrzeby dzieci

- otoczenie sprzyjające naturalnej nauce (ludzie, przedmioty, miejsca)

- współodpowiedzialność dziecka za swoją edukację - samo decyduje, czego, kiedy i jaką metodą się uczy, ze wsparciem dorosłego planuje swoje działania

- indywidualne podejście do każdego dziecka

- zapewnienie dziecku oferty edukacyjnej i wsparcia w opanowaniu minimum podstawy programowej

 

3) Podejście do grupy

- dzieci współtworzą zasady w szkole i są odpowiedzialne za ich przestrzeganie

- kompetencje społeczne są równie ważne jak wiedza akademicka

- różnowiekowe grupy

- wspieramy dzieci w samodzielnym rozwiązywaniu konfliktów

 

4) Rola rodziców

- rodzic jest członkiem społeczności i ma wpływ na niektóre obszary funkcjonowania szkoły

- rodzice mogą dzielić się z dziećmi w szkole swoimi pasjami

 

Szkoła Harmonia to także:
- możliwość spacerów i kontaktu z przyrodą
- możliwość wychodzenia do ogródka bez ograniczeń
- inspiracje muzyczne i artystyczne
- zdrowe jedzenie (nieprzetworzone, bez cukru i mięsa, ograniczona ilość białej, pszennej mąki)

 

Często zadawane pytania o Szkołę Harmonia:

 

1) Dlaczego dzieci zapisane do szkoły muszą być edukowane pozaszkolnie?

Odp.: Nasza szkoła nie ma formalnie statusu szkoły, przez co jest wyłączona z systemu oświaty. Formalnie dzieci realizują obowiązek szkolny w trybie pozaszkolnym, zdając raz do roku egzaminy w szkole, do której są formalnie zapisane, a do naszej szkoły uczęszczają na zajęcia edukacyjne. Nasza szkoła nie chce mieć statusu szkoły formalnej, gdyż łączyłoby się to z szeregiem wymogów, których nie chcemy spełniać: np. obowiązek realizowania podstawy programowej w określony sposób, nadzór kuratorium nad procesem nauki itp.

2) Czym różni się Szkoła Harmonia od innych szkół tego typu?

Odp.: Każda wolna szkoła jest inna, gdyż tworzą ją inni ludzie, dlatego nie ma czegoś takiego jak typowa szkoła demokratyczna. W naszej szkole:
- doceniamy rolę swobodnej zabawy w rozwoju dzieci. W naszej szkole nie ma wielu zajęć dodatkowych, stymulacji, edukacji przez zabawę. Dzieci przez większość czasu się bawią. Co robi kadra? Wspiera dzieci, jeśli potrzebują wsparcia - emocjonalnie lub edukacyjnie.

- chcemy stworzyć dzieciom inspirujące otoczenie (ciekawe materiały, książki, instrumenty muzyczne, ciekawi ludzie, miejsca, rozmowy), ale dzieci nie muszą korzystać z tej oferty,

-  chcemy ograniczyć do minimum czas spędzany przed ekranem w celach innych niż edukacyjne (wąsko pojęte). Mamy zasadę, że dzieci podczas przebywania na terenie szkoły nie grają w gry na urządzeniach elektronicznych, nie oglądają filmików, nie odwiedzają portali społecznościowych. Nie negując faktu, że kontakt z nowymi technologiami i narzędziami może być dla dziecka rozwijający, uważamy, że lepszym czasem na te aktywności jest pobyt w domu, pod kontrolą rodziców, którzy wraz z dzieckiem ustalają reguły korzystania z komputera, TV czy tabletu. Szkoła to przede wszystkim czas spędzany z innymi ludźmi. Komputery szkolne mogą służyć celom edukacyjnym, nauce programowania itp.

- w naszej szkole mamy zasady podstawowe, ustalane przez kadrę i rodziców, które tworzą ramy szkoły, a dzieci ustalają na zebraniach szkolnych zasady dodatkowe.

3) A co jeśli szkoła nagle przestanie istnieć?

Odp.: Szkoła Harmonia jest tworzona przez rodziców i dzieci - dopóki oni będą chcieli, żeby istniała, dopóty będzie istniała. Zarówno koordynator projektu jak i nauczyciele mogą się zmieniać, można też zmieniać lokal - społeczność pozostanie. Będziemy się wszyscy wspólnie troszczyć się o to, by możliwie jak najmniej dzieci odchodziło z naszej szkoły, żeby jej istnienie nie było zagrożone.

4) A co po szkole podstawowej?

Odp.: Szkoła Harmonia będzie rozwijać się wraz z dziećmi. Nie wykluczamy możliwości, że w przyszłości w naszej szkole dzieci będą mogły przebywać aż do matury, jeśli będzie taka wola społeczności.

5) Jaką przestrzenią dysponuje szkoła?

Odp. Od września 2018 siedzibą szkoły jest wolnostojący dom na warszawskich Młocinach o powierzchni 220 m2 na działce 700 m2. W domu jest ok. 8 pomieszczeń. Dzieci mogą przebywać w dowolnie wybranej części domu (chyba że zebranie szkolne podejmie w tej sprawie inną decyzję) lub ogródka. Dzieci nie muszą pytać, czy mogą wyjść do ogrodu.

6) Jakie są opłaty?

Odp.: Czesne, płatne 10 miesięcy w roku, wynosi 1400 zł bez wyżywienia (lipiec i sierpień bez opłat, szkoła jest wówczas zamknięta). Cena jednego obiadu to ok. 10 zł. Śniadania i podwieczorki dzieci przynoszą ze sobą.
Wpisowe wynosi 500 zł.
Przy wpłacie wpisowego i zapisie dziecka do końca maja 2018 roku opłaty za szkołę wynoszą 1300 zł miesięcznie.

Zajęcia dodatkowe są wliczone w czesne, z wyjątkiem zajęć odbywających się poza budynkiem szkolnym np. basen (dla chętnych)

Żeby zarezerwować miejsce w następnym roku szkolnym prosimy o wpłatę wpisowego w wysokości 500 zł.

Zniżka dla rodzeństw to 100 zł na każde dziecko.
Rodzice dysponujący większą ilością czasu niż gotówki mogą też obniżać opłaty przez uczestniczenie w sprzątaniu, gotowaniu i remontach (20 zł zniżki za godzinę pracy na rzecz szkoły)
Opłata zawiera:

- opiekę w godzinach 8:00-17:00

- zajęcia dodatkowe odbywające się na terenie szkoły

Dodatkowo płatne:

- wycieczki i wyjścia do płatnych muzeów, teatrów itp.

- Zielona Szkoła (raz w roku, 5 dni, ok. 500 zł)
- zajęcia dodatkowe odbywające się poza szkołą

7) Czy mogę być pewny, że moje dziecko zda egzamin?

Odp.: Żadna szkoła, publiczna czy prywatna, nie daje takiej gwarancji. Możemy jedynie zapewnić, że dokładamy starań, by dziecko miało optymalne warunki do rozwoju i opanowania podstawy programowej.

8) A co, jeśli moje dziecko nie będzie się chciało uczyć?

Odp.: Dzieci nie odróżniają nauki od zabawy i każde dziecko uczy się nieustannie. Jednak nie zawsze obszar tej nauki pokrywa się z podstawą programową, dlatego będziemy otwarcie rozmawiać z dziećmi i uświadamiać im, co muszą umieć na egzamin. Chcemy jednak, by to wrodzona ciekawość świata, a nie egzamin, była motywacją do nauki. Dziecko, które ma problem z opanowaniem podstawy programowej, otrzyma wsparcie dorosłych.

9) Jak po takiej szkole dziecko odnajdzie się w zwykłym świecie, gdzie istnieją różne obowiązki, nakazy i zakazy i nie można zawsze robić tego, co się chce?

Odp.: Dzieci w szkole także nie robią zawsze tego, co chcą. Muszą uwzględniać potrzeby innych (np. innym dzieciom przeszkadza hałas), negocjować, przestrzegać zasad szkolnych i ustanawiać nowe. W naszej szkole dzieci pracują dużo nad swoimi emocjami, reakcjami - uczą się bezustannie kontaktu ze sobą, rozumienia swoich potrzeb, a także empatycznego słuchania i uwzględniania innych. Ponad to uczą się decydować o sobie i być odpowiedzialnymi za swoje decyzje. Te umiejętności sprawiają, że dzieci są przygotowane do życia w "zwykłym" świecie. Umiejętność dostosowywania się do zastanych reguł nie jest wyznacznikiem przygotowania do życia.

10) Jak moje dziecko, robiąc tylko to co chce, nauczy się systematyczności i tego, że do osiągnięcia sukcesu potrzebny jest wysiłek i wykonywanie czasem zadań, na które nie mamy ochoty?

Odp.: Warto zastanowić się, co rozumiemy pod słowem "sukces". Czy oznacza to dobre studia i dobrze płatną pracę? Czy też życie w zgodzie z sobą i dobrych relacjach z innymi ludźmi? Na sukces życiowy dziecka składa się wiele czynników. A systematyczność i umiejętność wyrzeczeń nie zawsze i nie każdemu są potrzebne, by osiągnąć sukces. Poza tym systematyczności i wytrwałości nie nauczymy przez nakładanie na dziecko obowiązku codziennego odrabiania prac domowych. Ucząc się według własnych reguł i pomysłu, dziecko ma szansę odkryć prawdziwą wytrwałość, płynącą z chęci zrobienia czegoś, a nie z przymusu.

11) Jakie są losy absolwentów dłużej istniejących wolnych szkół?

Odp.: Według danych z różnych źródeł można stwierdzić, że jeśli chodzi o dalszą edukację (studia) i podjęcie pracy, absolwenci wolnych szkół nie różnią się istotnie od absolwentów szkół systemowych. W wielu badaniach odnotowuje się wśród absolwentów wolnych szkół większą liczbę artystów, przedstawicieli wolnych zawodów i przedsiębiorców.

Istotne różnice między absolwentami szkół systemowych i wolnych są trudno mierzalne: np. umiejętności społeczne czy wewnątrzsterowność.

JEŚLI MASZ JESZCZE INNE PYTANIA DOTYCZĄCE NASZEJ SZKOŁY, TO ZADZWOŃ LUB NAPISZ.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?