Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 jest już zamknięta.
Nie mamy obecnie wolnych miejsc.


REKRUTACJA 2019/2020
Nie wiemy, czy będziemy przyjmować w przyszłym roku nowe dzieci (brak miejsc). Nie wiemy też, które ewentualnie roczniki przyjmiemy, jeśli miejsca będą (na pewno nie młodsze niż 2012).
Najprawdopodobniej w ogóle nie będziemy prowadzić naboru, w związku z tym nie planujemy dni otwartych. 
Bardzo prosimy osoby, którym zależy na dołączeniu do naszej społeczności szkolnej w przyszłym roku, o mail na adres:
szkola@szkolaharmonia.pl
Tytuł maila: rekrutacja 2019/2020
W mailu prosimy o informacje:
- imię i nazwisko dziecko
- data urodzenia dziecka
- kilka słów o dziecku: zainteresowania, osobowość, ewentualne trudności
- krótkie uzasadnienie, dlaczego szukacie wolnej szkoły

Na podstawie maili tworzymy listę rezerwową i gdy zwalnia się miejsce, kontaktujemy się po kolei z osobami z listy.

 

 

 

Informacje o rekrutacji:

Rekrutacja trwa przez cały rok, zależnie od liczby wolnych miejsc.

Przyjmujemy dzieci z roczników 2005-2012.

 

Jak zapisać się do naszej szkoły?

0) Zdobycie informacji drogą telefoniczną lub mailową, czy szkoła dysponuje wolnym miejscem.

1) Dokładne zapoznanie się z wizją szkoły dostępną na tej stronie ("o naszej szkole", "nauka w szkole Harmonia", "test dla rodzica") i udział w spotkaniu informacyjnym, jeśli to możliwe (terminy spotkań w zakładce: aktualności)

2) Indywidualne spotkanie rodziców z koordynatorem - dokładne omówienie oczekiwań rodziców, potrzeb dziecka, a także wyjaśnienie wszelkich wątpliwości co do wizji szkoły i jej realizacji. Udzielenie koordynatorowi szczegółowych informacji o dziecku, udostępnienie opinii psychologa i świadectwa szkolnego, jeśli dziecko posiada takie dokumenty.

3) Zapoznanie się dziecka i rodziców z regulaminem szkoły i zaakceptowanie go

4) Podjęcie decyzji przez rodziców o chęci zapisania dziecka do naszej szkoły na miesiąc próbny

5) Podjęcie decyzji przez koordynatora o przyjęciu dziecka do szkoły na miesiąc próbny (przy braku miejsc wpisanie dziecka na listę rezerwową)

6) Po zakończeniu okresu próbnego rodzice, dziecko i koordynator podejmują decyzję o zapisie do szkoły na stałe.

7) Dopełnienie formalności wymaganych przy przejściu dziecka na edukację pozaszkolną, zapisanie dziecka do szkoły współpracującej z naszą szkołą, podpisanie umowy

Miejsce dla dziecka na przyszły rok szkolny rezerwujemy po otrzymaniu kwoty wpisowego w wysokości 500 zł

 

FORMALNOŚCI

Wielu rodziców, którzy nie mieli dotąd do czynienia z edukacją domową czy pozaszkolną, obawia się formalnych przeszkód przy wyborze takiej ścieżki rozwoju dla dziecka. Obawy te są bezpodstawne - w Polsce każdy rodzic ma prawo do uczenia dziecka poza szkołą i zgodę na to można uzyskać w stosunkowo łatwy sposób.

 

Oto dokumenty wymagane, by dziecko mogło realizować obowiązek szkolny poza szkołą:


1. Wniosek o wydanie zezwolenia na edukację pozaszkolną

2. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

3. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających 
realizację podstawy programowej 

4. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych

Wszystkie dokumenty poza opinią z poradni można łatwo znaleźć w internecie, np. na stronie www.edukacjadomowa.pl.

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?