Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

TEST ZGODNOŚCI WIZJI RODZICA Z WIZJĄ SZKOŁY HARMONIA

 

Zgodnie z poglądem, że każde dziecko jest gotowe do wzięcia odpowiedzialności za swoją edukację, za to nie każdy rodzic jest przekonany do idei wolnej edukacji, zapraszamy Rodziców do zrobienia poniższego testu. 

Nie ma złych i dobrych wyników testu, jest on tylko wskazówką, czy wybór naszej szkoły jest zgodny z oczekiwaniami Rodzica.

 

 

1) Moje dziecko nie bierze udziału w żadnych zajęciach i tylko się bawi.

a) Zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje i rozmawiam o tym z kadrą.

b) Uważam, że w szkole powinien być wyraźnie rozdzielony czas na naukę i czas na zabawę, dzieci potrzebują ram i struktury.

c) Niech się bawi, będę się uczyć z dzieckiem wieczorem w domu lub wynajmę korepetytora.

 

2) Moje dziecko nie uczy się rzeczy nowych i trudnych, wybiera tylko to, co łatwe, nie rozwija się.

a) Zastanawiam się, skąd mam to przekonanie, że uczenie się musi się wiązać z podejmowaniem wysiłku i wytrwałością, po co jest mi potrzebne to przekonanie, czy służy mi i mojemu dziecku i co z tym przekonaniem zrobić.

b) Widocznie w szkole za mało się dzieje, skoro moje dziecko ogranicza się do takiej zabawy. Zadaniem szkoły jest przede wszystkim inspirowanie i stymulowanie ciekawości.

c) Uważam, że do szkoły nie powinno się przynosić zabawek.

 

3) Dzieci ustaliły na zebraniu szkolnym, że przeznaczą pieniądze szkolne na najtańszy sterowany, grający samochód.

a) Dzieci mają prawo decydować o przeznaczeniu tych pieniędzy i uczą się podejmować decyzje przez podejmowanie decyzji.

b) Przez ten samochód moje dziecko nie poszło na lekcje angielskiego, za które przecież płacę, to nie w porządku.

c) Dorośli powinni stworzyć ramy, np. listę rzeczy, na które można przeznaczyć pieniądze, a dzieci powinny wybierać rzeczy z tej listy. Proszę kadrę, żeby stworzyła taką listę.

 

4) Moje dziecko przynosi ze szkoły wulgarne słowa i dowcipy.

a) Tłumaczę dziecku, jaki mam stosunek do tych słów i wyznaczam swoje granice.

b) Jestem zadowolony, że moje dziecko jest wyzwolone z konwenansów.

c) Odnoszę wrażenie, że kadra nie radzi sobie z egzekwowaniem zasad szkolnych i zbyt słabo reaguje na przemoc werbalną.

 

5) Jest maj, a moje dziecko nie opanowało podstawy programowej.

a) Wspólnie z kadrą i dzieckiem ustalam plan działania.

b) Uważam, że dziecko należy zostawić w spokoju. W końcu samo jest odpowiedzialne za swoją edukację i dopóki wyraźnie nie poprosi o pomoc, nikt nie powinien ingerować w ten proces.

c) Zakładam dziecku zeszycik motywujący, w którym każdego dnia zaznacza, co zrobiło, by zdać egzamin. Przerobione tematy nagradzam naklejką i proponuję wprowadzenie tego systemu także w szkole.

 

6) Moje dziecko po roku w szkole nie lubi żadnej z "nauczycielek", nie nawiązuje relacji z dziećmi i niechętnie chodzi do szkoły.

a) Po rozmowie z dzieckiem i z kadrą i próbach zmiany sytuacji, podejmuję wspólnie z dzieckiem decyzję o zmianie szkoły, gdyż relacja jest podstawą rozwoju emocjonalnego i intelektualnego.

b) Nie przejmuję się tym, jeśli dziecko poza tym dobrze się rozwija i dużo uczy, bo szkoła nie jest do lubienia. Prawdopodobnie szkołę tradycyjną lubiłoby jeszcze mniej. 

c) Namawiam koordynatora do zmiany kadry.

 

7) Moje dziecko bije inne dzieci.

a) Wspólnie z kadrą zastanawiamy się nad przyczynami i sposobami na zwiększenie bezpieczeństwa innych dzieci.

b) Oto zgubne skutki nadmiaru wolności!

c) To naturalne, że dzieci się biją, zawsze tak było i nie należy w to ingerować, dopóki nie leje się krew.

 

8) Moje dziecko nie chce chodzić na spacery.

a) Wyjaśniam dziecku, dlaczego wychodzenie na spacer jest ważne i pytam, czemu nie chce wychodzić ze szkoły.

b) Kadra powinna umieć zachęcić dziecko do spaceru, to kwestia autorytetu.

c) Uważam, że spacer jest niezbędny dla zdrowia i powinien być obowiązkowy. Dzieci nie mogą tu decydować, bo mogą sobie zaszkodzić.

 

9) Mój 8-latek nie umie wymienić trzech krajów europejskich.

a) Gdyby był edukowany tradycyjnie, prawdopodobnie wiedziałby więcej, ale mógłby stracić przy tym coś dużo ważniejszego: wiarę w siebie, ciekawość świata, wewnątrzsterowność, poczucie odpowiedzialności za własną edukację itp.

b) Gdyby był edukowany tradycyjnie, wiedziałby więcej i byłoby to dla niego lepsze.

c) Za co ja płacę?

 

10) Moje dziecko chodzi na wszystkie zajęcia dodatkowe w szkole.

a) Widocznie z jakiejś przyczyny (zainteresowania, relacje) te zajęcia zaspokajają jakieś jego potrzeby. Uczulam kadrę, by była uważna na przyczynę uczestniczenia mojego dziecka w zajęciach.

b) Obawiam się nadmiaru inspiracji - w jaki sposób dziecko ma odkryć swoją drogę, gdy jest zarzucane propozycjami i wszystko ma podane na tacy?

c) Zachęcam dziecko, by brało udział we wszystkim, co się dzieje w szkole. Inspiracji nigdy za wiele, a dziecko może odkryć i rozwinąć swoje zainteresowania przede wszystkim przy pomocy dorosłych - w formie zajęć, warsztatów, projektów.

11) W szkole wiele rzeczy mi się nie podoba.
a) Rozmawiam z kadrą i dzielę się wątpliwościami. Zastanawiam się, czy mam wpływ na te rzeczy. Jeśli tak, obmyślam strategie, co zrobić, by szkoła bardziej odpowiadała moim potrzebom, a jeśli nie mam wpływu, a te rzeczy są dla mnie ważne, to zmieniam szkołę.
b) Rozmawiam na ten temat z innymi rodzicami - budujemy grupę, która sprzeciwia się niektórym praktykom szkoły.
c) Rozmawiam z dzieckiem o tym, co mi się nie podoba w szkole i namawiam je, żeby wniosło ten temat na zebraniu szkolnym.

 

12) Moje dziecko mówi, że chce uczyć się chińskiego.

a) Proszę dziecko, żeby powiedziało o tym na zebraniu szkolnym. Jeśli to okaże się nieskuteczne, to zastanawiam się, co ja jako rodzic mogę zrobić, by wesprzeć szkołę lub/i dziecko w osiągnięciu tego celu.
b) Zgłaszam kadrze, że chciałbym, żeby w szkole odbywał się chiński.
c) Mówię dziecku, żeby najpierw opanowało angielski, który jest wszak na egzaminie.

 

Większość odpowiedzi A świadczy o daleko idącej zgodności wizji rodzica z wizją szkoły Harmonia.

Każda inna odpowiedź jest wskazówką, że należy przedyskutować szczegóły wizji z kadrą przed zapisaniem dziecka do naszej szkoły.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?