Wolna szkoła harmonia

Szkoła Podstawowa
Rekrutacja

Wolna Szkoła Harmonia to szkoła inspirowana ideą wolnych szkół demokratycznych, która to idea powstała niemal 100 lat temu w Wielkiej Brytanii (pierwsza wolna szkoła to Summerhill założona w 1921 roku).

We wrześniu 2013 powstały w Polsce pierwsze szkoły demokratyczne, a obecnie jest ich w Polsce kilkadziesiąt. Jesteśmy w stałym kontakcie z innymi szkołami tego typu w Polsce, wspieramy się i wymieniamy doświadczeniami.

Każda wolna szkoła jest inna, gdyż inne są osoby, które ją tworzą, lecz cechą wspólną wszystkich wolnych szkół są:

– prawo dzieci do decydowania o sobie: o tym, jak spędzą czas w szkole, czego, kiedy i w jaki sposób będą się uczyć

– budowanie społeczności pełnej wzajemnego szacunku, wspólne ustalanie zasad

Nasza szkoła rozpoczęła działanie w 2014 r.

Staramy się wytyczać w szkole ścieżkę, która uwzględnia potrzeby wszystkich członków społeczności.

Podstawowe informacje

Wiek dzieci: klasy 1-8 
Liczba dzieci: ok. 55
Adres: ul. Trylogii 48 (Młociny)

Opłaty:

Czesne: 1600zł miesięcznie, bez wyżywienia
(płatne 12 miesięcy; szkoła czynna 11 miesięcy w roku)

Obiady: 200zł miesięcznie

Jednorazowe wpisowe: 1200zł

Dwutygodniowy okres próbny: 750zł

Godziny otwarcia: 8:00-17:00

Główne założenia 

Podejście do grupy

 • Dzieci współtworzą zasady w szkole i są odpowiedzialne za ich przestrzeganie
 • Kompetencje społeczne są równie ważne jak wiedza akademicka
 • Różnowiekowe grupy
 • Wspieramy dzieci w samodzielnym rozwiązywaniu konfliktów

Podejście do nauki

 • Wspieranie naturalnej ciekawości i kreatywności przez odpowiadanie na potrzeby dzieci
 • Otoczenie sprzyjające naturalnej nauce (ludzie, przedmioty, miejsca)
 • Współodpowiedzialność dziecka za swoją edukację – samo decyduje, czego, kiedy i jaką metodą się uczy
 • Indywidualne podejście do każdego dziecka
 • Zapewnienie dziecku oferty edukacyjnej i wsparcia w opanowaniu minimum podstawy programowej

Podejście do dziecka

 • Szacunek dla dziecka, jego emocji i potrzeb (kierujemy się NVC – komunikacją bez przemocy Rosenberga)
 • Brak przymusu, ocen, testów, prac domowych, nagród i kar
 • Wspieranie samodzielności, odpowiedzialności, wewnątrzsterowności i asertywności

Rola rodziców

 • Wspieranie wizji szkoły oraz rozwój własny
 • Uczestniczenie w zebraniach dla rodziców (zebrania są co miesiąc, nie trzeba być na każdym z nich 🙂