Wolne Liceum im. Olka Doby w Warszawie

Wolne Liceum im. Olka Doby o profilu podróżniczo – społecznym to miejsce, gdzie możesz poszukiwać swojej ścieżki życia i próbować różnych rzeczy przy wsparciu dorosłych.

Rekrutacja

 Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania szkoły

Wolne Liceum im. Olka Doby jest miejscem edukacji dla młodzieży licealnej objętej edukacją domową, prowadzonym przez Fundację Wolne Dzieci. Zajęcia odbywają się codziennie w godz. 10-17.

Nasze liceum realizuje podstawę programową podczas zajęć odbywających się w większości „blokowo” na podstawie autorskiego planu nauczania. To, na ile każda z osób opanuje wiedzę z zakresu podstawy programowej zależy od jej potrzeb, chęci, motywacji, zaangażowania.

W naszej szkole nie ma ocen. Weryfikacja wiedzy odbywa się poprzez różnorodne zadania, które wykonują uczniowie samodzielnie lub w grupach.

Liceum powstało w 2022 roku. W tej chwili w klasie pierwszej jest 11 osób, w drugiej – 6.


Dla kogo nasze liceum będzie dobrym miejscem? 

Dla osób:

– aktywnych, bo wierzymy w naukę opartą o doświadczenie  (góry, rzeki, jeziora, lasy, kajaki, mikrowyprawy w nieznane);

– otwartych na nowe wyzwania (wyjście poza strefę komfortu), chcących próbować nowych rzeczy;

– które chcą być odpowiedzialne za swój rozwój oraz być w kontakcie ze sobą;

– które uczą się, bo chcą;

– które chcą być obecne w szkole i działać wspólnie w grupie;

– lubiących wiedzieć, co się dzieje na świecie i dlaczego;

– lubiących brać udział w życiu społecznym i kulturalnym  (np. udział w festiwalach, wolontariat);

– które lubią jak czasami jest gwarno, nie przeszkadza im lekki chaos;

– samodzielnych, „ogarniających rzeczywistość”.

Profil absolwenta:

Pragniemy stworzyć młodym ludziom warunki do harmonijnego, holistycznego rozwoju oraz przygotować ich do sprostania wyzwaniom przyszłości/dorosłości. Swe działania oraz przestrzeń szkoły organizujemy w taki sposób, aby ułatwić uczennicom oraz uczniom zdobycie kompetencji umożliwiających bycie osobami:

 • kreatywnymi;
 • ciekawymi świata;
 • w kontakcie ze sobą, społecznością, naturą;
 • potrafiącymi samodzielnie poszukiwać informacji;
 • myślącymi krytycznie;
 • odpowiedzialnymi za swoje wybory i zachowania;
 • świadomymi swojej wartości;
 • wrażliwymi na potrzeby swoje oraz innych;
 • zaangażowanymi;
 • rozumiejącymi procesy zachodzące w świecie (ekonomia, polityka, kwestie społeczne);
 • świadomie podejmującymi decyzje;
 • posiadającymi wiedzę, która daje możliwości do dalszego rozwoju;
 • przygotowanymi do dorosłości.

 Nasz program 

Jednym z naszych podstawowych założeń jest przekonanie, że młody człowiek w każdej chwili zdobywa nową wiedzę. Nauka nie odbywa się więc jedynie podczas zorganizowanych zajęć. Bardzo dużo dzieje się „w trakcie”- podczas rozmów, spacerów, gotowania obiadu, naprawy odpływu w zlewie, itd. Doceniamy każdą aktywność, która daje jednostce możliwość rozwoju. Do wiedzy podchodzimy w sposób holistyczny- podział na przedmioty uważamy za sztuczny. Jednocześnie mamy świadomość, że ponieważ jest wszystkim znany- daje poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście przygotowania do egzaminów oraz matury. W związku z tym, część programu realizowana jest w sposób blokowy, natomiast niektóre przedmioty są wyodrębnione. Blok humanistyczny/Przedmioty ścisłe/Psychologia/Ruch.

 Elementy tutoringu

Wspieramy młodzież w rozpoznawaniu swoich potrzeb oraz odnajdywaniu własnej ścieżki edukacyjnej. 

Plan lekcji

Zajęcia odbywają się w dużej części blokowo. Krótkie przerwy odbywają się podczas ich trwania – w zależności od potrzeb. Dodatkowo każdego dnia jest godzinna przerwa obiadowa.
Spotkania poranne są czasem przywitania oraz podzielenia się najważniejszymi informacjami dotyczącymi danego dnia (jak będą wyglądać zajęcia, ewentualne wyjścia, goście, zmiany w planie itp.).
Spotkanie Społeczności, odbywające się raz w tygodniu, jest zebraniem szkolnej społeczności, na którym podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące tego, co dzieje się w szkole oraz poruszane wszelkie tematy istotne dla uczniów i uczennic oraz kadry.

Wyjazdy

W trakcie roku szkolnego, młodzież bierze udział w trzech pięciodniowych obligatoryjnych wyjazdach, podczas których jest realizowany program szkolny. Są organizowane niskobudżetowo – spanie w namiotach, schroniskach. Koszt każdego wyjazdu to dodatkowo ok. 1200 zł za wyjazd. W czasie ich trwania odbywają się zajęcia z gośćmi – naukowcami oraz pasjonatami (z reguły są to biolodzy oraz ekolodzy). W ten sposób realizowana jest część Podstawy Programowej.

Dalszy rozwój szkoły

W tym roku szkolnym siedziba liceum znajduje się na ul.Siennej, w mieszkaniu w kamienicy. W trakcie wakacji szkoła zmieni siedzibę na większą. Będzie się ona również znajdowała w Centrum Warszawy, przy 1 lub 2 linii metra lub do dwóch przystanków tramwajowych od niego. W tym roku do klasy pierwszej planujemy przyjąć 16 osób oraz uzupełnić klasę drugą i trzecią. Docelowo, w szkole będzie ok. 60 uczniów i uczennic.

Wolne liceum to wolność:

 • do bycia sobą;
 • do wyrażania własnych opinii;
 • do niezgadzania się z dorosłymi oraz wyrażania tego;
 • do wybrania własnej edukacyjnej drogi i zmieniania jej (zainteresowania, rozszerzenia);
 • do decydowania o sposobie, miejscu oraz czasie wykonywania zleconych zadań;
 • do decydowania o tym, co dzieje się w szkole;

 

Kwestie formalne

Czesne: 1800zł, płatne przez 12 miesięcy do 10-go każdego miesiąca, od września 2023.

Wpisowe (bezzwrotne): 1500 zł.

Opłata rekrutacyjna (bezzwrotna): 200 zł.

Tydzień próbny, dla dołączających do społeczności w czasie roku szkolnego: 400 zł.

 

Uczniowie i uczennice są objęci/te edukacją domową (spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą) w Liceum Astrid w Warszawie.