Faq

Często zadawane pytania
Dlaczego dzieci zapisane do szkoły muszą być edukowane pozaszkolnie?

Nasza szkoła nie ma formalnie statusu szkoły, przez co jest wyłączona z systemu oświaty. Formalnie dzieci realizują obowiązek szkolny w trybie pozaszkolnym, zdając raz do roku egzaminy w szkole, do której są formalnie zapisane, a do naszej szkoły uczęszczają na zajęcia edukacyjne. Nasza szkoła nie chce mieć statusu szkoły formalnej, gdyż łączyłoby się to z szeregiem wymogów, których nie chcemy spełniać: np. obowiązek realizowania podstawy programowej w określony sposób, nadzór kuratorium nad procesem nauki itp.

Czym różni się Szkoła Harmonia od innych szkół tego typu?

Każda wolna szkoła jest inna, gdyż tworzą ją inni ludzie, dlatego nie ma czegoś takiego jak typowa szkoła demokratyczna. W naszej szkole:
– doceniamy rolę swobodnej zabawy w rozwoju dzieci. W naszej szkole nie ma wielu zajęć dodatkowych, stymulacji, edukacji przez zabawę. Dzieci przez większość czasu się bawią. Co robi kadra? Wspiera dzieci, jeśli potrzebują wsparcia – emocjonalnie lub edukacyjnie.

– chcemy stworzyć dzieciom inspirujące otoczenie (ciekawe materiały, książki, instrumenty muzyczne, ciekawi ludzie, miejsca, rozmowy), ale dzieci nie muszą korzystać z tej oferty,

–  chcemy ograniczyć do minimum czas spędzany przed ekranem w celach innych niż edukacyjne (wąsko pojęte). Mamy zasadę, że dzieci podczas przebywania na terenie szkoły nie grają w gry na urządzeniach elektronicznych, nie oglądają filmików, nie odwiedzają portali społecznościowych. Nie negując faktu, że kontakt z nowymi technologiami i narzędziami może być dla dziecka rozwijający, uważamy, że lepszym czasem na te aktywności jest pobyt w domu, pod kontrolą rodziców, którzy wraz z dzieckiem ustalają reguły korzystania z komputera, TV czy tabletu. Szkoła to przede wszystkim czas spędzany z innymi ludźmi. Komputery szkolne mogą służyć celom edukacyjnym, nauce programowania itp.

– w naszej szkole mamy zasady podstawowe, ustalane przez kadrę i rodziców, które tworzą ramy szkoły, a dzieci ustalają na zebraniach szkolnych zasady dodatkowe.

A co jeśli szkoła nagle przestanie istnieć?

Szkoła Harmonia jest tworzona przez rodziców i dzieci – dopóki oni będą chcieli, żeby istniała, dopóty będzie istniała. Zarówno koordynator projektu jak i nauczyciele mogą się zmieniać, można też zmieniać lokal – społeczność pozostanie. Będziemy się wszyscy wspólnie troszczyć się o to, by możliwie jak najmniej dzieci odchodziło z naszej szkoły, żeby jej istnienie nie było zagrożone..

Jaką przestrzenią dysponuje szkoła?

Od września 2018 siedzibą szkoły jest wolnostojący dom na warszawskich Młocinach o powierzchni 220 m2 na działce 700 m2. W domu jest ok. 8 pomieszczeń. Dzieci mogą przebywać w dowolnie wybranej części domu (chyba że zebranie szkolne podejmie w tej sprawie inną decyzję) lub ogródka. Dzieci nie muszą pytać, czy mogą wyjść do ogrodu.
Możliwa przeprowadzka zapowiedziana pół roku wcześniej w dzielnice: Bielany lub Żoliborz.

Jakie są opłaty?

Czesne, płatne 12 miesięcy w roku, wynosi 1600zł bez wyżywienia. Szkoła jest czynna 11 miesięcy w roku.

Cena jednego obiadu to ok. 10zł. Śniadania i podwieczorki dzieci przynoszą ze sobą.

Wpisowe wynosi 1200zł.

Okres próbny (2 tygodnie) – 750zł (już z posiłkami).

Zajęcia dodatkowe są wliczone w czesne, z wyjątkiem zajęć odbywających się poza budynkiem szkolnym np. ścianka wspinaczkowa (dla chętnych).

Żeby zarezerwować miejsce w następnym roku szkolnym prosimy o wpłatę wpisowego w wysokości 1200zł.

Zniżka dla rodzeństw to 100zł na każde dziecko.

Opłata zawiera:

– opiekę w godzinach 8:00-17:00

– zajęcia dodatkowe odbywające się na terenie szkoły

– basen

Dodatkowo płatne:

– wycieczki i wyjścia do płatnych muzeów, teatrów itp.

– Zielona Szkoła (raz w roku, 5 dni, ok. 800 zł)

– zajęcia dodatkowe odbywające się poza szkołą

Czy mogę być pewny, że moje dziecko zda egzamin?

Żadna szkoła, publiczna czy prywatna, nie daje takiej gwarancji. Możemy jedynie zapewnić, że dokładamy starań, by dziecko miało optymalne warunki do rozwoju i opanowania podstawy programowej.

A co, jeśli moje dziecko nie będzie się chciało uczyć?

Dzieci nie odróżniają nauki od zabawy i każde dziecko uczy się nieustannie. Jednak nie zawsze obszar tej nauki pokrywa się z podstawą programową, dlatego będziemy otwarcie rozmawiać z dziećmi i uświadamiać im, co muszą umieć na egzamin. Chcemy jednak, by to wrodzona ciekawość świata, a nie egzamin, była motywacją do nauki. Dziecko, które ma problem z opanowaniem podstawy programowej, otrzyma wsparcie dorosłych.

Jak po takiej szkole dziecko odnajdzie się w zwykłym świecie, gdzie istnieją różne obowiązki, nakazy i zakazy i nie można zawsze robić tego, co się chce?

Dzieci w szkole także nie robią zawsze tego, co chcą. Muszą uwzględniać potrzeby innych (np. innym dzieciom przeszkadza hałas), negocjować, przestrzegać zasad szkolnych i ustanawiać nowe. W naszej szkole dzieci pracują dużo nad swoimi emocjami, reakcjami – uczą się bezustannie kontaktu ze sobą, rozumienia swoich potrzeb, a także empatycznego słuchania i uwzględniania innych. Ponad to uczą się decydować o sobie i być odpowiedzialnymi za swoje decyzje. Te umiejętności sprawiają, że dzieci są przygotowane do życia w „zwykłym” świecie. Umiejętność dostosowywania się do zastanych reguł nie jest wyznacznikiem przygotowania do życia.

Jak moje dziecko, robiąc tylko to co chce, nauczy się systematyczności i tego, że do osiągnięcia sukcesu potrzebny jest wysiłek i wykonywanie czasem zadań, na które nie mamy ochoty?

Warto zastanowić się, co rozumiemy pod słowem „sukces”. Czy oznacza to dobre studia i dobrze płatną pracę? Czy też życie w zgodzie z sobą i dobrych relacjach z innymi ludźmi? Na sukces życiowy dziecka składa się wiele czynników. A systematyczność i umiejętność wyrzeczeń nie zawsze i nie każdemu są potrzebne, by osiągnąć sukces. Poza tym systematyczności i wytrwałości nie nauczymy przez nakładanie na dziecko obowiązku codziennego odrabiania prac domowych. Ucząc się według własnych reguł i pomysłu, dziecko ma szansę odkryć prawdziwą wytrwałość, płynącą z chęci zrobienia czegoś, a nie z przymusu.

Jakie są losy absolwentów dłużej istniejących wolnych szkół?

Według danych z różnych źródeł można stwierdzić, że jeśli chodzi o dalszą edukację (studia) i podjęcie pracy, absolwenci wolnych szkół nie różnią się istotnie od absolwentów szkół systemowych. W wielu badaniach odnotowuje się wśród absolwentów wolnych szkół większą liczbę artystów, przedstawicieli wolnych zawodów i przedsiębiorców.

Istotne różnice między absolwentami szkół systemowych i wolnych są trudno mierzalne: np. umiejętności społeczne czy wewnątrzsterowność.